SEZÓNA 2016

prejsť na aktuálnu sezónuTurnaje

Vážení členovia TC a všetci priatelia tenisu a športu, tenisový výbor TC Moravský Sv. Ján týmto vyhlasuje na rok 2017 nasledovné turnaje a ich termíny

                       

1.     15.apríl – Veľkonočný turnaj 2017 - ŠTVORHRY  na Bors Břeclav

 

2.      06. máj  – Veľká cena Záhoria 50+ DVOJHRY.  Turnaj vo dvojhrách nad 50 rokov organizovaný Senior tenis klubom . Info u Cyrila Krajčíra.

 

3.      20.máj  –ŠTVORHRY „2017“

 

4.      17.jún  –  „Dvojice 2017“

 

5.  01.júl – 28. ročník (od r.1990 nepretržite) prestížneho medzinárodného zápasu s rakúskym TC HOHENAU. Tento rok sa hrá doma v Moravskom Sv.Jáne.              

6.      15.júl  – Veľká cena Záhoria 50+ ŠTVORHRY.  Turnaj vo šrvorhrách nad 50 rokov organizovaný Senior tenis klubom . Info u Cyrila Krajčíra.

 

7.      22-24. Júl – turnaj dorastencov/dorasteniek pod hlavičkou STZ

 

8.      26.august -  turnaj  s moravskými TVRDONICAMI (Interreg 2017) v MSJ

 

9.     09.september  –turnaj   Jány Open ´2017 - dvojhry

 

10.27.december (streda)  – Vianočný turnaj 2017-  ŠTVORHRY  na Bors Břeclav                                        

 

Vyhlásenie ostatných prípadných turnajov a iných akcií na dvorcoch TC budú výborom TC pravidelne dopĺňané a  oznámené.

Začiatok  a hrací systém turnajov  bude stanovený usporiadateľom príslušného turnaja , resp. výborom TC

Štartovné na každom podujatí 15 €/ člen TC alebo 20 €/ nečlen TC.  Neplatí pre turnaje č. 1, 2, 6, 7, 8, 10 .

Základné občerstvenie a odmenu (y) pre víťaza(ov) zabezpečí výbor TC.

 

 

 

 

Za výbor TC Moravský Sv. Ján, dňa 31.03.2017      

                                                                                                              Marián Krajčír                    Ing. Miloslav Vadina

                                                                                                                predseda TC                            tajomník TC