SEZÓNA 2015

prejsť na aktuálnu sezónuTurnaje

Vážení členovia TC a všetci priatelia tenisu a športu, tenisový výbor TC Moravský Sv. Ján týmto vyhlasuje na rok 2016 nasledovné turnaje a ich termíny:

  

1.      25.marec 2016 –VEĽKONOČNÉ ŠTVORHRY „2016“

2.      7. máj 2016, sobota  – Veľká cena Záhoria 50+.  Turnaj vo dvojhrách nad 50 rokov organizovaný Senior tenis klubom .              Info u Cyrila Krajčíra.                                                                                                                           

3.      28.máj 2016, sobota –ŠTVORHRY „2016“

4.      2.júl  2016, sobota – DVOJICE 2016“

5.      13. august 2016, sobota, Hohenau – 27.ročník (od r.1990 nepretržite) prestížneho zápasu  TC MSJ - TC HOHENAU.

6.      27. august 2016, sobota  - turnaj Interreg s TC Tvrdonice v Tvrdonicách. 

7.     3.september  2016, sobota  -   Jány OPEN 2016“ 

8.     10-13.september  2016 –Turnaj starší žiaci (STZ)

9.      26/27.december 2016  – Vianočný turnaj 2016 – štvorhry                                                           

 

Vyhlásenie ostatných prípadných turnajov a iných akcií na dvorcoch TC budú výborom TC pravidelne dopĺňané a oznámené.

Začiatok  turnajov  je stanovený na 09.00 hod.

Štartovné na každom podujatí 15 €/ člen TC alebo 20 €/ nečlen TC.

Odmenu (y) pre víťaza(ov) zabezpečí výbor TC.

 

 

Za výbor TC Moravský Sv. Ján, dňa 22.04.2016                                                                   Marián Krajčír

                                                                                                                                                           predseda TC