SEZÓNA 2014

prejsť na aktuálnu sezónuTurnaje

Vážení členovia TC a všetci priatelia tenisu a športu, tenisový výbor TC Moravský Sv. Ján týmto vyhlasuje na rok 2014 nasledovné turnaje a ich termíny:

 

1.      10.máj 2014 –úvodný turnaj sezóny „ŠTVORHRY „2014“

2.      25. máj 2014  – Veľká cena Záhoria 50+.  Turnaj vo dvojhrách nad 50 rokov organizovaný Senior tenis klubom .                          Info u Cyrila Krajčíra.

3.      28.jún  2014 – turnaj „Dvojice 2014“

4.      4 - 6.júl 2014 – Turnaj starší žiaci – trieda D (STZ)

5.      19. júl 2014 – 25.ročník (od r.1990 nepretržite) prestížneho medzinárodného zápasu s rakúskym TC HOHENAU.                     Tento rok sa hrá v Hohenau.  ( plaketa k 25. výročiu)

6.      30 – 31. august 2014  - MSJ  cup. Turnaj  detí vo dvojhrách. minitenis, babytenis, mladší a starší žiaci.

7.      september  2014  -  tenisový zápas s moravskými TVRDONICAMI

8.     13.september  2014 –najcenenejší a hlavný turnaj našej tenisovej sezóny - Jány Open ´2014     

9.      27.december 2014 – Vianočný turnaj 2014 – štvorhry  (Strážnice resp. Kurdejov, CZ)                                                           

 

Vyhlásenie ostatných prípadných turnajov a iných akcií na dvorcoch TC budú výborom TC pravidelne dopĺňané a oznámené.

Začiatok  turnajov  je stanovený na 09.00 hod.

Štartovné na každom podujatí 15 €/ člen TC alebo 20 €/ nečlen TC.  Neplatí pre turnaje č. 2, 4, 6 a 7 .

Odmenu (y) pre víťaza(ov) zabezpečí výbor TC.

 

 

Za výbor TC Moravský Sv. Ján, dňa 25.04.2014        

                                                                                                                              Marián Krajčír              Ing. Miloslav Vadina                                                                                                                                             predseda TC                  tajomník TC